Hierboven een doopakte van Hermanus van Harlingen


Hierboven een overlijdingsakte Van Hermanus van Harlingen