Vertaling van de akte hier onder.

Compareerde voor commissaris van de huwelijke zaken der stad Weesp volgend attenstatie van Adrianus van Wisde predicant van Oostzaans Evert Hendriks Weduwenaar alhier is met Jannetie Jacobs jonge dochter mede van weesp weduwnaar tot Oostzaans ende verzocht aan ons comissarissen hare drie zondagse proclamtie in de kerk dezer stede, dewelke wij haar hebben geconsenteert. Datum weesp, den 6 september 1681.