Geboorte akte van Tjerkje Boersma

In het jaar een duizend acht honderd en negentig, den vijftienden dag der maand september is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haskerland, provincie Friesland, verschenen:
Libbe Oebeles Boersma oud achtendertig jaren, van beroep tuiniersknecht wonende te Joure welke ons verklaarde, dat op den veertienden dag dezer maand september des morgens ten twee ure te Joure een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem aangever en zijne echtgenoote Aaltje Jans van der Werf, zonder beroep, wonende mede te Joure aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Tjerkje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lieuwe Jans Visser oud vijftig jaren, van beroep kastmakersknecht wonende te Joure en van Jan Smit oud achtenveertig jaren, van beroep aanspreker wonende te Joure.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, aan den aangever en de getuigen voorgelezen en onmiddelijk daarna met hen onderteekend.

                             

                                                
                                                                                 Tjerkje Boersma

Tjerkje was getrouwd met Koert van der Veen ze hadden samen een café te Utrecht.

Persoonskaart van Tjerkje Libbes Boersma

Tjerkje Libbes Boersma is geboren op 14-09-1890 in Joure - Haskerland (Friesland), dochter van Libbe Oebeles Boersma en Aaltje Jans van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1890.

Notitie bij de geboorte van Tjerkje:

 

Geboorteakte Joure (Haskerland), 1890
Aangiftedatum 15 september 1890, akte nr. 171
Tjerkje Boersma, geboren 14 september 1890
Dochter van Libbe Oebeles Boersma en Aaltje Jans van der Werf


Tjerkje is overleden op 22-09-1946 in Venlo (Limburg), 56 jaar oud.

Tjerkje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 08-01-1925 met Koert van der Veen, 35 jaar oud. Koert is geboren op 20-07-1889 in Poppingawier - Rauwerderhem (Friesland), zoon van Jan van der Veen en Jeltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1889.


Notitie bij de geboorte van Koert:

 

Geboorteakte Poppingawier (Rauwerderhem) 1889
Aangiftedatum 22 juli 1889, akte nr. 43
Koert van der Veen, geboren 20 juli 1889
Zoon van Jan van der Veen en Jeltje de Vries


Koert is overleden op 11-02-1933 in Utrecht (Utrecht), 43 jaar oud.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 18-10-1939 in Maasbree (Limburg) met Gerardus Marinus Ensink, 53 jaar oud. Gerardus is geboren op 05-01-1886 in Maasbree (Limburg). Gerardus is overleden.