Overlijdens akte van een levenloos kind

Heden negentien september negentienhonderd vier en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer: Jan Kramer oud drie en vijftig jaren, van beroep aanspreker wonende alhier en Jan Gerrit van de Ven oud zeven en twintig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie wonende alhier die verklaren, dat op den achttienden september dezes jaars, des voormiddags ten negen ure binnen deze gemeente in het huis vaartdijk zestien is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Elisabeth Pot zonder beroep en wonende alhier, echtgenoote van Thomas Boersma, timmerman, mede wonende alhier, welk kind als levenloos is aangegeven.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


                             
 

                           Overlijdens akte van een levenloos kind

Heden twee en twintig augustus negentienhonderd zes en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Wormerveer: Kramer, Jan oud vijf en vijftig jaren, aanspreker wonende alhier die verklaren, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twintig augustus dezes jaars, des namiddags ten een uur, in deze gemeente in het huis Paul Krugerstraat achttien is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Pot, Elisabeth  zonder beroep en wonende alhier, echtgenoote van Boersma, Thomas, timmerman, mede wonende alhier, welk kind als levenloos is aangegeven.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
                            

                                                             Het huis waar Thomas Boersma Gewoond heeft.        

                                                                Huis Thomas Boersma 

Plaats: Wormerveer
Straat: Voltastraat
Datering voorstelling: 9 juni 1971
Beschrijving: Wormerveer.
Voltastraat.
Van links naar rechts huis nummer 12 vroeger bewoond door schoenmaker Rol, later door Toon Boersma, en daarna door H. Zijlmans, nummer 10 Henk Blankenstijn, nummer 8 J.G.Aafjes, schipper, nummer 6 C.Klinkenberg, nummer 4 C. Vogel en nummer 2 H.Vergragt.

                                             Overlijdens bericht van Thomas Boersma

                                      


                                                        
                                                                        Lies Pot en Thomas Boersma