Geboorte akte van Oeble Boersma

Heden den twaalfden december Achttienhonderd acht en tachtig is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Spanbroek verschenen Jelle Boersma van beroep schippersknecht oud vier en twintig jaren, wonende te Spanbroek welke ons heeft verklaard dat op den elfden dezer maand des namiddags ten acht ure, in het huis staande te Spanbroek is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Willemijntje Flart zijn echtgenoote van beroep zonder wonende mede te Spanbroek.
Welk kind zal genaamd worden Oeble.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Bonenkamp van beroep smid oud vijf en vijftig jaren, wonende te Spanbroek.
En van Cornelis Koorn van beroep schipper oud zeven en vijftig jaren, wonende te Opmeer en is deze akte na voorlezing door ons de comparant en de getuigen geteekend.

                            


                                               Huis Oeble Boersma

                                        Plaats: Zaandam
Straat: Stationsstraat
Beginjaar: 1930
Beschrijving: Zaandam
Stationsstraat
Tussen Schapenpad en Spoorstraat. In 1869 werd de Spoorstraat aangelegd. Er stonden daar in de buurt nog geen huizen. De weg liep door weiland oostelijk van de spoorlijn. In 1898 gaat aannemer P.M. ten Pierck uit het Hoedenpark ten zuiden van Simon Bakker een blok van drie woningen bouwen en aannemer Jan Mooy uit de Spoostraat in Koog nog eens zes woningen met een winkel op de hoek. Hiermee was de Spoorstraat vol. De eerste bewoners waren: Simon Bakker, Cornelis Andrea, Pieter Schipper Jz., Pieter Spaans, Johannes Kwadijk (later Oeble Boersma), Johannes Podevin, Willem Wobben, Jan Hekket en Jacob Konijn (tabakswinkel). Alle genoemde huizen zijn gesloopt bij het aanleggen van de Provincialeweg in 1932.


                                                Huis Oeble Boersma Zaandijk

Plaats: Zaandijk
Straat: Stationsstraat
Nadere aanduiding periode: Omstreeks
Beginjaar: 1900
Collectienaam: Houten, Rein van Koog aan de Zaan
Beschrijving: Zaandijk
Stationsstraat
Spoostraat
Café Spoorzicht nabij hoek Guispad en Spoorstraat.Ook Zaandijk had een Spoostraat (later Stationsstraat), deze liep vanaf het Guispad bij de spoorwegovergang in zuidelijke richting naar het station Koog-Zaandijk, dat net aan de grens van beide gemeenten op Koogs grondgebied stond. Dus iets noordelijker dan het latere station. In 1869 werd de Spoorstraat aangelegd. Er stonden daar in de buurt nog geen huizen. De weg liep door weiland oostelijk van de spoorlijn. In 1898 gaat aannemer P.M. ten Pierck uit het Hoedenpark ten zuiden van Simon Bakker een blok van drie woningen bouwen en aannemer Jan Mooy uit de Spoostraat in Koog nog eens zes woningen met een winkel op de hoek. Hiermee was de Spoorstraat vol. De eerste bewoners waren: Simon Bakker, Cornelis Andrea, Pieter Schipper Jz., Pieter Spaans, Johannes Kwadijk (later Oeble Boersma), Johannes Podevin, Willem Wobben, Jan Hekket en Jacob Konijn (tabakswinkel). Alle genoemde huizen zijn gesloopt bij het aanleggen van de Provincialeweg in 1932.

 

 

                                               Overlijdens akte van Oeble Boersma


Heden tien februari negentien honderd vijf en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Zeist: Brouwer, Johannes, oud zes en veertig jaren, bediende, wonende te Zeist die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen februari dezes jaars, te tien uur in deze gemeente is overleden:
Boersma, Oeble, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep geboren te Spanbroek en wonende te Zaandijk, gehuwd met Kat, Nelletje, zoon van: Boersma, Jelle en van: Flart, Willemijntje, beide overleden.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voorgelezen.

                                          

                                                            Burgerlijk stand gemeente Zeist