Een berijmde oplossing

En inzender had wel veel werk van zijn oplossing gemaakt en wel de heer Libbe Boersma, zoon van hotelhouder Oebele Boersma, toen wonende in het thans dichtgetimmerde hotel aan de Nieuwburen. Hij publiceerde indertijd geregeld gedichtjes in de Zuid-Friesland en had ook de oplossing van deze prijsvraag op rijm gezet. Helaas leverde het hem geen prijs op. Toch is het interessant genoeg om alle 26 versjes hier te laten volgen.

1. Bij Bijholt op de Nieuweburen, de gas en waterleidingman, verkoopt men fietsen, lampenkappen, een kettingkast, een koekepan.

2. Wilt U eens goed geschoren worden, of wilt ge uwen haardos kwijt? ga dan naar Booms, (Princessekade) een goede zaak, dat is een feit.

3. Is U van plan een fiets te koopen, een haard, een radio, "Erres"? Loopt u dan eens de Kortestreek op, G van der Gaast, een best adres.

4. Is Uw colbertjas haast te einde? Zoekt U een das of zomerhoed? Zie in de Schans bij Van der Berg; Wat die verkoopt is werk'lijk goed.

5. Wenscht U nieuwe fijne schoenen? Tjalling Dijkstra heeft ze wel; in de Schans, zijn ze in soorten, men hersteld daar goed en snel.

6. Lust U een koekje of een taartje? Heeft U trek in fijne cake? Gaat bij W. de Bruin dan binnen, hij woont op de Kortestreek.

7. Is Uw touw op, wilt ge visschen? Zoekt ge laarzen of cachou? Firma Pen, die helpt U altijd, in de Schans ga daar naar toe.

8. Haalt 't gebak os de beschuiten, kruidkoek of Uw krentebrood, bij Brouwer op de Nieuweburen, de voorraad is ontzag'lijk groot.

9. Ied're rooker in de Lemmer, kent Piet Zwart (of zwarte Piet) In zijn winkel op de Markt heeft hij keus, als niemand biedt.

10. Zie bij Schirm eens op de kade, 't is een zaak hoor, die er wezen mag. Wie bij Schirm koopt, ieder wett het, komt steeds netjes voor den dag.

11. Dan een zaak, alln voor dames, en wel Gezusters Van der Bijl. Wilt U een chique hoed bezitten? Naar de (Lange) Streek in allerijl.

12. Nu komt eind'lijk eens een slager, die woont aan den and'ren kant. Wie bij Van der Bijl op de Kortestreek koopt, blijft daar altijd vast als klant.

13. Groote keuze, lage prijzen, alle maten, groot en klein. Wie gemakkelijk wil wand'len in de Schans? bij Bosma moet hij zijn.

14. Wilt U knippen, wilt U scheren. Permanent met mooie glans? Van der Horst, het huis der kappers op de Kortestreek, Uw kans.

15. Wenscht U een gestoomd makreeltje, of een and're lekk're visch? Wed. Scheffer in de Schans, heeft steeds het best wat er is.

16. Gaat Jelte Dijkstra eens bezoeken, die op de Visschersburen woont. Daar zijn schoenen, alle soorten; zoo goedkoop, nog nooit vertoond.

17. Hier ziet ge alweer een bakker, en wel de heer Haveman. Wat men op de Markt gaat koopen, streelt de tong van vrouw en man.

18. Houdt het dan nooit op met bakkers? Zeg, hoe heet die zaak ook weer? 't Is op 't eind der Langestreek, hoor, 't Is bakker Van der Meer.

19. Wel verbazend, nu alweer een, die op het hoekje van de Schans. Hij verkoopt ook heel veel lekkers; ja, Jan Koopmans is wat mans.

20. Allen die in Lemmer komen, zien bij Molenberg om wat, op de Markt; daar vind men alles, en in modes is 't je dt.

21. Wilt U wat lekkers onder de kurk? fladderac of brandewijn? Dan moet ge op de Nieuweburen, bij weduwe Visser zijn.

22. Waar vindt men zoo'n ruime keus in kleederen voor klein en groot? Zie eens op de Nieuweburen bij de firma H. van Schoot.

23. Op de Langestreek bij Reekers, vindt men meubels groot en klein. Zie eens in de etalages, werk'lijk, menschen, 't is er fijn.

24. In de Schans, vooraan bij Pasveer, zijn serviezen ongeteld; kop en schotels, dames taschen, speelgoed, en.... voor weinig geld.

25. H waar koopt men aardewerk, kinderwagen of dressoir? Wel, natuurlijk op de Markt, zeg, bij A. Noppert, de baza(a)r.

26. Wilt ge'n nieuwe tandem huren? Dan naar Koopmans bij de brug, op de Langestreek, hoek Waaigat. Koopmans fietsen fietsen vlug!

Lemmer. L. Boersma

(Hotel Boersma)

Van de hier door Boersma genoemde winkels zijn de meesten in de loop van de jaren verdwenen. Een aantal bestaat nog in de een of andere vorm voort, Zoals Bijlhout. Weliswaar later onder de naam Expert en overgebracht naar de Schulpen, maar toen toch nog in de handen van een kleinzoon van de toenmalige eigenaar.