Plaats: Wormerveer
Straat: Nagtegaalkade
Beginjaar: 1935
Collectienaam: Houten, Rein van Koog aan de Zaan
Beschrijving: Wormerveer
Nagtegaalkade
Noordersluissloot/Nachtegaalsloot gezien van west naar oost. Op de achtergrond de toren van de R.K. Kerk aan de Marktstraat, rechts voor de hoge huizen de ingang naar de Noordersluis, die uitkwam op de Zaan. Mei 1959 zijn er plannen om de Noordersluis te dempen. Tegen het plan van demping werden veel bezwaren ingediend: door S. Koelma van woonark "Walnood" aan het Sluispad gelegen, de heer D.J. Missaar, woonark "Olga", de visser C. Bont, Sluispad 50, S. Sikkes, Sluispad 47, de hengelsportvereniging "Zaanstreek", de timmerfabriek fa. Gebr. Boersma, Lindenlaan 2, F. Goedhart, handelaar in bakkersbrandstoffen, Kruisstraat 35 Krommenie, N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Boon, A. Krom, scheepstimmerwerf, Lindenlaan 32, C. Tock, aannemer baggerwerken, Oost Indischekade 41 en A. Jaapies en Zn, Wandelweg 72, tevens het bestuur van voetbalvereniging "Q.S.C.". (zie artikel krant De Zaanlander 30-05-1959)
 
                                                                                                                                     
Sluis dempen nagtegaalkade zaanweg

Plaats: Koog aan de Zaan
Straat: Hoogstraat
Nadere aanduiding periode: Juli
Beginjaar: 2000
Beschrijving: Koog aan de Zaan
Hoogstraat
Links ingang naar Jan de Wittestraat, midden het pand van voorheen hoeden en pettenzaak P. de Jong, rechts stukje pand Jo Louw. Het nieuwe heeren- modemagazijn op de hoek Stationsstraat/Hoogstraat is geopend 18 oktober 1930. Het perceel is ontworpen door de heer P. Out en onder zijn leiding gebouwd. De binnenbetimmering is aangebracht door firma Gebr. Boersma uit Wormerveer. Het geheel werd uitgevoerd door de firma Zonderland en Gravesteijn. Later heeft in het pand een kunsthandel gezeten en daarna het bezoekerscentrum (museum) van Cacao De Zaan.

                                          Binnenbetimmering aangebracht door firma Gebr. Booersma uit Wormerveer                           Foto in kleur