Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Aktenummer: 59
Datum: 15-09-1893
Gemeente: Hoorn
Inventarisnr: 59
Soort akte: Huwelijksakte
Toegangnr: 358
Bruidegom Johannes Boesaart
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Den Helder
Bruid Dina van Harlingen
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Hoorn
Vader bruidegom Johannes Boesaart
Moeder bruidegom Anna Maria de Winter
Vader bruid Johannes van Harlingen
Moeder bruid Grietje Pelt
Nadere informatie beroep bg.: kaaskopersknecht

Heden den negenden December negentienhonderd een is voor mij onderteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoorn, ten raadhuize aldaar, verschenen_________________________________________
Johannes Boesaart oud vijfendertig jaren, van beroep kaaskoopersknecht, echtgenoot en Gerrit van Harlingen____
oud tweeŽnveertig jaren, van beroep fabrieksarbeider, broeder van de natenoemen overledene, beiden alhier woonachtig, welke mij verklaarden, dat op den zevenden december dezes jaars, des voormiddags te vier uren, in het huis staande aan 't Grooteoort- nommer zesenzeventig is overleden Dina van Harlingen,___geboren en wonende te Hoorn, oud drieendertig jaren, zonder beroep, gehuwd met Johannes Boesaart, voornoemde dochter van Johannes van Harlingen en Grietje Pelt, beiden overleden.
En is hiervan deze acte door mij opgemaakt, welke, na door mij aan de aangevers te zijn voorgelezen, door hen en mij is onderteekend.