JELLE AUKES, trouwt Gorredijk 8.1.1764 LYSKE (= LYSBETH) OEBLES, doopsgezind gedoopt Heerenveen 23.1.1767, overl. mei 1797. Hoogstwaarschijnlijk is zij het die, afkomstig van Nijehaske, op 12.2.1784 (her)trouwt met Klaas Taedes.Jelle en Lysbert verhuizen in 1766 naar Nijehaske, in 1769 van daar naar Aengwirden.