In 1812 op 6 maart heeft Foekjen Libbes samen met haar vier kinderen de naam Boersma aangenomen.
Haar man Oeble Jelles is dan al gestorven (18-03-1807) en zijn beroep was schippersknecht.
De oudste zoon Jelle Oebele Boersma heeft samen met zijn moeder de naam boersma aangenomen.
Zijn beroep was boer, vandaar waarschijnlijk de naam Boersma.

 

                            Wat u hier onder ziet staat in de akte: